top of page
  • Rene Mentjox

Peter van Steensel over bestemmingsplan Emmalaan

Raadsvergadering 26 januari

Met een akkoord op het voorliggende voorstel worden 22 sociale woningen toegevoegd

waarmee 22 gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale woning geholpen worden.

Op de totale behoefte voor Valkenswaard een druppel op de spreekwoordelijke gloeiende

plaat.

Het is wel te hopen dat het blijft bij een eenmalige subsidiering van 612.826 euro voor 22

sociale woningen. Want als deze lijn zich door dreigt te trekken is dit NIET houdbaar.

Iedereen hier aanwezig zal zeer goed beseffen of moeten beseffen dat een subsidie van

27.855 euro per sociale woning is onbetaalbaar. Natuurlijk zijn er extra kosten in de

voorbereiding nodig geweest op deze locatie gelet op het historisch gebruik. Daartegenover staat dat we als gemeente ook het risico op planschade lopen. Hoewel het college overtuigend probeert over te brengen dat die hier zeer gericht is is die er zeker.

In het kader van de recente berichtgeving is het tevens te hopen dat de nieuwe bewoners

zich realiseren dat ze in de buurt komen wonen waar een bloemencorsotent in de buurt

staat die mogelijk een aantal weken enige geluidsoverlast kan veroorzaken. In dat kader lijkt

het ons goed dat WoningBelang de aanstaande huurders hier duidelijk op wijst.

De bewoners duidelijk maakt in welke omgeving ze komen te wonen. Dat ze in de buurt van een prachtig park komen te wonen met fantastische ruimte voor kinderen en in een wijk komen te wonen waarin een actieve bloemcorsovereniging jaarlijks zorgt voor een mooie wagen en een belangrijke bijdrage levert aan de sociale cohesie in deze wijk. Dat al jarenlang en

uiteraard niet alleen door deze corsovereniging maar ook door zeer vele inwoners van

Valkenswaard. Hetgeen zelfs geleid heeft tot opname op de lijst van het Unesco erfgoed!!!


In zijn algemeenheid willen we een beroep op de inbrengers van deze klacht op wat meer

tolerantie. We realiseren ons waarschijnlijk nog te weinig hoe goed we het hier in Nederland

nog steeds hebben in vergelijking met.

Voor die mensen (overigens ook wel voor de anderen hoor) wil ik een populair

wetenschappelijk boek aanbevelen van de Zweedse psychiater dr. Anders Hansen met de

titel: ‘Het ongelukkige brein” met als subtitel Waarom voelen we ons zo slecht terwijl we het

zo goed hebben?”

Terug naar het voorstel. Hier kunnen wij mee instemmenComments


bottom of page