top of page
Borkel en Schaft - Dommelen - Valkenswaard
Ons programma
Foto bij Gerrie - Petersven.jpg

Waar gaan wij voor?

• Extra woon zorg locaties voor onze senioren.

• Thuishulp en passende zorg voor iedereen die dit nodig heeft.

• In stand houden ontmoetingsplekken en creëren van nieuwe.

• Meer aandacht voor onze inwoners met een beperking.

• Woningen voor begeleid wonen realiseren.

• Uitbreidingslocaties; sneller meer betaalbare woningen.

• Multifunctionele hal voor VRC, combineren met gymnastiek voor basisschool en mogelijke andere sporten als basketbal en zaalvoetbal.

• Sporten betaalbaar maken voor inwoners met een kleine beurs.

• Evenementen voor jong en oud!

• Project Dommelland verder uitwerken.

• Voorrang geven aan lokale ondernemers die werkgelegenheid creëren.

• Aansluiting houden bij Brainport voor werkgelegenheid.

• Verminderen afval en betere afvalscheiding vooraf.

• Klimaat, groen en een gezonde leefomgeving zijn uitgangspunt bij iedere ruimtelijke ontwikkeling.

• Wijk(raden) meer financiële ruimte geven om leefbaarheid te vergroten.

• Meer ruimte door minder regels.

• Meer overheidsparticipatie dan burgerparticipatie.

• Meer invloed op besluitvorming bij de inwoners, ook na 16 maart

• GÉÉN FUSIE MET ANDERE GEMEENTE(N)

bottom of page