Bij VL zit je goed!

Valkenswaard Lokaal
Valkenswaard Lokaal

Raadsfractie Valkenswaard Lokaal

Borkel en Schaft - Dommelen - Valkenswaard

Transparant, open en daadkrachtig besturen waarbij bij elk onderwerp alle belangen gewogen worden. Luisteren naar de mensen en ernaar handelen. De mens centraal, met als stelregel: 

1 de mens 2 de stenen.

Daar geloof ik in.

Peter van Steensel

Een volksvertegenwoordigster die tussen de mensen staat, met een groot sociaal hart. Ik sta voor goede en eerlijke zorg! 

Marie Thérèse Maas

Oprecht en dynamisch, met aandacht voor een leefbaar dorp en oog voor ondernemen in een aantrekkelijk centrum.

Rob Geldens

    Ook op de lijst van Valkenswaard Lokaal   

Bewegen is goed voor iedereen, dus ook voor de senioren.

Ik ben er voor hen die vooruit willen.

Frans Geldens 

Ook voor de lagere en midden inkomens, starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren, voldoende betaalbare duurzame huurwoningen in veilige wijken met voldoende sociale voorzieningen

Fred Fens  

Ik ben er voor de vrijwilligers die klaarstaan voor de medemens en elkaar, want samen staan we sterker.

 

Amanda Bos

Ik wil me graag inzetten voor het onderwijs. Goede leerstof en een fijne omgeving om te kunnen leren.

Karin Strijbosch

Valkenswaard Lokaal

Met elkaar, voor elkaar

Valkenswaard Lokaal is een verzameling mensen uit alle geledingen van de samenleving. Het zijn mensen die hun hart hebben verpand aan deze mooie gemeente en zij kijken met een open blik naar de wereld om hen heen. Ze hebben oog en oor voor wat er in de samenleving leeft.

Verantwoordelijkheid

De vrijheid van het individu is een groot goed. Mensen zijn vrij om hun leven op hun eigen manier vorm te geven. Maar de samenleving is meer dan een aantal individuen bij elkaar. Mensen staan niet alleen in de maatschappij maar leven, wonen, werken en recreëren samen. En ze zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. Ze zijn solidair. Dat betekent dat het gemeenschappelijke belang vaak boven het individuele belang gaat.

 

Vrijheid en solidariteit

Individuele vrijheid en solidariteit staan niet tegenover elkaar, maar horen hand in hand te gaan. Daarom streeft Valkenswaard Lokaal naar een samenleving waarin vrijheid en solidariteit met elkaar in balans zijn. In zo’n samenleving is het prettig leven. Soms eigenwijs, altijd onafhankelijk Valkenswaard lokaal laat zich niet leiden door links of rechts, progressief of conservatief. Valkenswaard Lokaal beweegt zich binnen de hele regenboog van politieke kleuren en vaart zijn eigen koers.

 

Soms eigenwijs, altijd onafhankelijk.

Zij wordt niet gehinderd door landelijke politieke afspraken of verplichte denkrichtingen. Dat is de grote kracht van Valkenswaards Lokaal.

 

Open bestuurscultuur

Valkenswaard Lokaal pakt de problemen van vandaag en morgen aan vanuit een open bestuurscultuur. De mening en actieve inbreng van de inwoners van Valkenswaard zijn daarbij onontbeerlijk. Bij het vinden van oplossingen benut Valkenswaard Lokaal steevast de lokaal aanwezige kennis en creativiteit. Alleen op die manier kan beleid worden gemaakt met een breed maatschappelijk draagvlak. Waar nodig werken we samen met de ons omringende gemeenten.

Wijkgericht werken

Valkenswaard is niet alleen een gemeente, maar bestaat uit een diversiteit aan dorpskernen, wijken en buurten. Elk met hun eigen kwaliteiten en hun eigen problemen. Valkenswaard Lokaal vindt het belangrijk dat alle wijken vertegenwoordigd zijn in de partij. Iedere wijk verdient evenredige aandacht.

Vijf kernwaarden

Wanneer politieke beslissingen genomen moeten worden, weegt Valkenswaard Lokaal alle belangen af op basis van evenwichtigheid, menselijke maat, financiële haalbaarheid, respect en duurzaamheid. Deze vijf kernwaarden vormen het fundament waarop Valkenswaard Lokaal zijn beleid bouwt.

 

Burgers dienen

Het lokale bestuur moet een heldere visie hebben en handelen op basis van die visie en naar de burgers verantwoording afleggen over de behaalde resultaten. Dat vraagt een duidelijke invulling van de rollen van de raad, het college en het ambtelijk apparaat. Het lokale bestuur moet leiderschap tonen, de regie nemen, en initiatiefrijk en resultaatgericht zijn.

 

Leefbare en levendige samenleving

Valkenswaard onderscheidt zich als een gemeenschap met een buitengewoon grote culturele en sociale samenhang. De inwoners geven elkaar de ruimte en zetten zich graag in voor de samenleving. Maar ze willen ook gehoord worden. Ze hebben wensen en behoeften. Valkenswaard Lokaal luistert en biedt oplossingen. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Zo werkt Valkenswaard Lokaal samen aan een leefbare en levendige samenleving. Daar mag u Valkenswaard Lokaal op aanspreken!

Valkenswaard Lokaal