• VL

Valkenswaard Lokaal feliciteert:

Bijgewerkt op: 18 okt. 2021

Mw Y Suzuki als Officier in de Orde van Oranje-Nassau

De Heren M van Gerven, E Meijs en B van Meijl: Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw Yukari Suzuki zet zich al vele jaren, op vele fronten en met grote betrokkenheid in voor het vredes- en verzoeningswerk tussen Japan en Nederland en Indonesië. Zo is zij zeer actief voor de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië, die door herkenning, erkenning en wederzijds respect, wil komen tot een verzoening met het verleden voor en tussen allen, die een betrokkenheid hebben bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (WO II) en de nasleep ervan in Zuidoost-Azië, in het bijzonder Nederland, Japan en Indonesië. Mevrouw Suzuki verricht hier als voorzitter van deze stichting buitengewoon waardevol werk, dat het nationale belang overstijgt, waarbij pijnlijke herinneringen uit het verleden van betrokkenen een belangrijke rol spelen. Mevrouw Suzuki is leidend in haar rol als voorzitter om de dialoog op gang te houden en te verbreiden. De Stichting, respectievelijk mevrouw Suzuki, neemt geen standpunt in maar tracht juist te verbinden.

Ook was mevrouw Suzuki van 1995-2018 actief voor de Protestantse Kerk Valkenswaard, o.a. als lid van de Kerkeraad en Diaken


De heer Maarten van Gerven zet zich al vele jaren in voor Sportvereniging “Watervrienden Valkenswaard”. Zo heeft hij vele jaren les en trainingen aan de wedstrijdploeg gegeven. Sinds 2003 is de heer Van Gerven voorzitter van deze vereniging. Verder was hij van 2003-2015 lid van de Sportraad Valkenswaard, waarmee hij actief betrokken was bij het gemeentelijk beleid en de totstandkoming van de beleidsnota voor gemeentelijke sport. Ook was de heer Van Gerven namens de zwemverenigingen in zwembad De Wedert via de projectroep nieuwbouw/verbouw zwemcomplex betrokken bij de verbouw van de gemeente Valkenswaard voor het zwembad/sporthal op Sportpark Den Dries.


De heer Bert van Meijl zet zich al jarenlang, daar waar mogelijk, in voor zijn dorp/kern Borkel en Schaft en zijn dorpsgenoten. Zo is hij sinds 2008 bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Borkel en Schaft en sinds 2013 is hij hier ook voorzitter van. Ook is hij sinds 2002 lid van Heemkundekring Weerderheem en heeft hij aan meerdere uitgaven zijn bijdrage geleverd. In het verleden was de heer Van Meijl betrokken bij de oprichting van de wijkraad in Borkel en Schaft, waarvoor hij lange tijd actief is geweest. Voor Gilde St. Petrus Banden was de heer Van Meijl in het verleden ook actief. Zo was hij onder andere penningmeester (2007-2010) en secretaris (2011-2013). Voorts heeft de heer Van Meijl in verschillende verenigingen, die bij de agrarische sector horen, meerdere bestuursfuncties bekleed.

De heer Evert Meijs zet zich al vele jaren en voor verschillende instanties in. Zo is hij beiaardier en bespeelt hij de beiaard in de torens van Geldrop, Schijndel, Son en Valkenswaard.

Ook is hij auteur van veel geschiedkundige en heemkundige publicaties en verzorgde hij publicaties voor de lokale krant Brabants Centrum.

Verder is de heer Meijs sinds 2003 vrijwillig molenaar bij de molen in Hamont-Achel (B) waar hij naast molenaar tevens gids is.

Voorts is hij sinds 2009 redacteur van het Weekblad Hamont-Achel-Cranendonck waarvoor hij inmiddels honderden artikelen heeft geschreven.

Sinds 2017 is de heer Meijs ook actief voor Cordaad Welzijn Valkenswaard waar hij van alles onderneemt in de maatjescontacten die hij via de vriendendienst van Cordaad Welzijn aangaat. Ook is hij sinds 2020 verslaggever bij Valkenswaard24.

In het verleden (1995-2010) was de heer Meijs bestuurslid van Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden.

30 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven