• VL

Starters lening in Valkenswaard

Valkenswaard wil verder met startersleningen. De Gemeente Valkenswaard is deelnemer aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De gemeente Valkenswaard stort geld in dit fonds. De SVn verstrekt leningen op gunstige voorwaarden aan starters op de woningmarkt in Valkenswaard De starterslening is zo succesvol dat het budgetplafond bijna is bereikt. Daarom wordt er opnieuw geld vrijgemaakt. De starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier extra geld te lenen.

Voor starters wordt het daarom mogelijk om toch een huis te kopen. Sinds de start van de regeling in 2013 verstrekte de gemeente Valkenswaard 34 startersleningen.

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2021 is de verordening starterslening gemeente Valkenswaard 2021 aangenomen

1.Middels dit voorstel wordt de maximumprijs van een woning om in aanmerking te komen voor een starterslening verhoogd naar 85% van de NHG grens. De maximumprijs in 2021 is daarmee 276.250 euro ( 85% van 325.000 euro)

2. Het budget voor de uitgifte van startersleningen met 500.000 euro te verhogen naar 1.000.000 euro

Op die manier kunnen ook aanvragen in de toekomst te gehonoreerd worden.

Valkenswaard Lokaal heeft aangegeven dat het voor de raad van belang is om regelmatiger op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot de startersleningen en een amendement gemaakt om aan het besluit toe te voegen dat het college halfjaarlijks rapporteert over de stand van zaken m.b.t de starterslening. Dit amendement is aanvaard.

Valkenswaard Lokaal zet onverminderd door om toekomstige starters op de woningmarkt op weg te helpen.53 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven