• Valkenswaard Lokaal

Pleidooi VL m.b.t. centrumplan en kiosk


Geachte voorzitter,


We gaan vanavond spreken over het definitief voorstel Masterplan Centrum.

Voorzitter, naar de mening van Valkenswaard Lokaal zijn we te laat en te vroeg. Mooie tegenstelling maar ik denk dat er vanavond nog wel meer tegenstellingen komen tijdens de behandeling van het Masterplan.


Te laat.

Waarom zijn we te laat?

Dat is eenvoudig: het centrum had al veel eerder aangepakt moeten en kunnen worden naar de mening van Valkenswaard Lokaal.

Helaas is het beperkt gebleven tot een paar bloembakken en de Corridor.

Helaas hebben we daar ook geen merkbare effecten van mogen ervaren. Noch in toename vierkante meter winkeloppervlakte noch in toename winkelend publiek. Te verwachten is een reactie ja maar dat komt door… maar feitelijk kunnen we niet anders constateren.


Te vroeg.

Waarom te vroeg?

We verkeren inmiddels in een TOTAAL andere situatie en FINANCIËLE positie. Dat geldt primair voor de ondernemers in Valkenswaard maar zeer zeker ook voor de gemeente Valkenswaard bekeken vanuit financieel oogpunt. Na een riante algemene reserve zijn we inmiddels zo ongeveer op de kritische grens zo niet op de bodem van de algemene reserve aanbelandt.

De Corona-crisis is zelfs nog niet achter de rug en niemand weet welke effecten er nog uit voort zullen komen. Financieel voor ondernemers en voor gemeente. Daar komt de waterschade van afgelopen weekend nog eens achteraan en dan willen we nu het centrum op zijn kop gaan gooien. Denkt u dat ondernemers er nu op staan te wachten om de bereikbaarheid van hun winkels te beperken? U mag zelf het antwoord geven.

Wij weten het…

Een zeer gerenommeerde winkel start met haar uitverkoop. Weliswaar omdat het pensioen bereikt wordt en de tijd van rust na hard werken bereikt is.

Wat gaat er nog meer volgen…? Wat zijn de effecten…?

Moet het centrum nog compacter mede in ogenschouw genomen dat het online winkelen nog steeds groeit…?

Moet het een verblijfcentrum worden in plaats van een winkelcentrum?

Vragen die volgens Valkenswaard Lokaal eerst beantwoord dienen te worden alvorens definitieve beslissingen te nemen.

Moet dat lang duren nee, even een pas op de plaats ja.

Hoe en wat gaan we wel uitvoeren, rekening houdend met de ondernemers in het centrum?

In elk geval niet door het huidige voorstel zoals nu voor ligt te accorderen.

Er is nog teveel onduidelijk. Verdere detaillering is nog noodzakelijk.

Wat zijn de daarmee gepaard gaande extra kosten?

Er worden nog even wat kansen toegevoegd/ Kansen die ook de nodige euro’s kosten!

Het totale bedrag is ZEKER nog niet beschikbaar. Een tekort van zo’n slordig 8 miljoen euro.

Dit tekort maar zeker ook de nog zeer grote financiële onzekerheden voor de gemeente Valkenswaard zijn voor Valkenswaard Lokaal aanleiding om de pas op de plaats te maken. Meer duidelijkheid creëren alvorens te besluiten.

Begrijp ons goed,

ook Valkenswaard Lokaal vindt dat er wat moet gebeuren maar het moet vooral verstandig en beheersbaar gebeuren.

Niet voor niets heeft onze burgemeester recent bij een informeel overleg meegegeven dat het goed zou zijn om a politiek naar de huidig ontstane situatie te kijken. Wordt het niet nodig om de rem op ons ambitie niveau te zetten. En verantwoord met de centen van onze inwoners om te gaan. De tijd van luxe is al lang voorbij… En het is niet de eerste keer dat Valkenswaard Lokaal dit aankaart.

We hebben de mond vaak vol over het belang onze jeugd voor Valkenswaard.

Laten we onze jeugd ook van financieel oogpunt uit een goede toekomst in deze gemeente geven.

En niet een die de schulden van de voorgangers alleen maar weg moet gaan poetsen.

Voorzitter daar komt bij dat de huidige raadsleden inmiddels weten dat er nog legio moties en amendementen voor liggen die mogelijk nog tot veranderingen gaan leiden.

Dat maakt het resultaat nog onzekerder. Overigens College : zegt het aantal moties en amendementen iets over de kwaliteit van het voorstel??

Kostenbesparende zaken kunnen onze steun van harte krijgen. Maar in de meeste gevallen zal en kan dat vanavond niet direct duidelijk worden.

Moet er iets gaan gebeuren…. Jazeker. Maar dan wel gefaseerd en controleerbaar en beiden kunnen goed samen. Project of zo u wil gebiedsgewijze aanpak op volgorde van prioriteit. Op die manier kan het meest urgente aangepakt worden en zeker financieel controleerbaar.

Dus vooral vanavond NIET vaststellen maar tijdens de begroting meenemen. Immers Valkenswaard is niet alleen het centrum we zullen ook nog geld nodig hebben voor Dommelen en Borkel en Schaft hebben ook nog ambities met Dommelland.. De VVD zal mede namens Valkenswaard Lokaal een amendement indienen.

Voorzitter: last but not least De kiosk .

Moeten wij omdat dit het eerste burgerinitiatief is vanwege dat argument de kiosk toe laten staan op de markt?

Ondanks de vele kritiek, ondanks de inmiddels duidelijke tegenstand.

Het is erg jammer voor de initiatiefnemers vanwege de enorme energie die erin gestoken is maar gaandeweg is ook steeds meer duidelijk geworden.

Dit eerste burgerinitiatief is een goede les voor de komende initiatieven.

Vooral hoe het beter kan en moet.

En dat zeg ik met zeer veel respect aan de initiatiefnemers. Dat heb ik gisteren tijdens het uitgebreide telefonisch onderhoud ook tegen de Voorzitter gezegd.

De conclusie van Valkenswaard Lokaal is GEEN KIOSK op de markt. De argumenten zijn genoegzaam wel bekend en een aantal staat ook in de overwegingen van het amendement dat we samen met de partijen Samen voor Valkenswaard en VVD in zullen dienen.

Maar een paar algemene zaken wil ik er even uithalen:

a. Er is hier sprake van een verkoopaanpak in plaats van een draagvlak aanpak.

b. Het hoofddoel van de stichting ontmoeten en verbinden kan nagenoeg niet meer bereikt worden. Er zijn eerder twee kampen ontstaan dan verbinding. Hoe groot dat die aan beide zijden dan ook moge zijn. Er is weinig sprake is van enigerlei vorm van verbinding eerder verwijdering.

Als laatste wil ik nog 1 opmerking maken. Die heeft betrekking op de cultuurraad.

De pauwenveren van trots die we eerder uitreikten vinden zijn bevestiging in de brief die we deze week mochten ontvangen.

Kort samengevat.

Een objectief ongevraagd advies; waarvoor chapeau ( al zal het niet voor alle partijen prettig zijn het te lezen of te horen)

Doe eerst behoefte-onderzoek alvorens je met een mogelijke oplossing komt.

Conclusie geen Kiosk op de markt.

Voorzitter het bevestigde de overwegingen en de conclusie van Valkenswaard Lokaal. GEEN KIOSK op de markt.

En hier staan we zeker niet alleen in…

Afrondend.

Voorzitter ik hoop van harte dat alle raadsleden met een open mind vanavond luisteren en zullen beslissen. Er is moed voor nodig om van standpunt te veranderen. Maar ik vermoed dat het gaat als vaker.

We doen een plas en gaan door zoals het was… en blijven geld uitgeven van onze inwoners

Peter van Steensel fractievoorzitter Valkenswaard Lokaal

55 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven