• VL

Motie vreemd inwonerparticipatie

Voorzitter, raadsleden,


Binnen Valkenswaard Lokaal hebben we het (steeds vaker) over inwonersparticipatie. Inwoners betrekken, informatie ophalen, peilen, mee laten beslissen. Noem de ladder van burgerparticipatie maar op.

Ik spreek hierna. Enkel over onszelf want andere partijen doen dat natuurlijk veel beter…

Wij spreken regelmatig met onze achterban en luisteren horen wat er leeft. Wat er goed gaat maar vooral natuurlijk wat er niet goed gaat maar dat terzijde.

We overleggen (met onze achterban) naar aanleiding van onderwerpen die op de raadsagenda staan. Bij tijd en wijle consulteren we direct betrokkenen en of informeren we naar de mening van anderen. Doorgaans direct betrokkenen.

Maar hoe je het ook wendt of keert of volgens de heer van Rijswijk keert of wendt ;-) Maar laten we het houden op hoe je het ook bekijkt.

Het is en blijft een beperkte raadpleging.

Zelfs een recenter onderzoek(je) onder subsidieontvangers dat we gehouden hebben is de mening van die subsidieontvangers. En dat geeft toch een “beperkt’ beeld.

Zo zullen of kunnen inwoners van Borkel en Schaft ook een mening hebben of relevante input hebben over en thema dat speelt in Dommelen en vice versa.

Is die mening dan niet of minder van belang?

Heeft een politieke partij na het “winnen” van de verkiezingen een mandaat gekregen voor 4 jaar?

Valkenswaard Lokaal vindt van niet.


Om de eenvoudige reden dat direct na de verkiezingen er coalitiebesprekingen plaatsvinden die direct al iets kan veranderen. Nog maar niet te spreken van allerlei al dan niet ingrijpende veranderingen die gedurende de volgende 4 jaren plaatvinden. Bijvoorbeeld een pandemie.

Tevens zien we de afgelopen jaren dat zelfs professionele vrijwilligers afhaken terwijl ze enthousiast begonnen zijn in hun ….. raad.


DOODZONDE


Op de een of andere manier lukt het ons niet om die blijvend of lang te binden.

Hoe kan dat dan wel?

Een hulpmiddel of misschien beter een goede start zou het creeren van een platform voor onze inwoners zijn…

Een platform alle inwoners betrokken kunnen worden met de meest brede onderwerpen van stoeptegel tot beleid(sveranderingen)


Even hebben we overwogen omdat vanuit Valkenswaard Lokaal op te gaan zetten. Maar dat idee hebben we snel verlaten. Los van een aantal praktische zaken is het naar onze mening op die manier al bij start gedoemd te mislukken.

Het dient naar onze mening een platform van ons allemaal te zijn. Onafhankelijk, niet van een politieke partij of de gemeente. Maar wel met de input van allen.

Zo’n platform kan dan groeien en in feite alle treden van burgerparticipatie doorlopen dan wel bevatten.

Met als grote voordeel;

Inwoners betrekken en betrokken houden, door informatie op te halen meningen te peilen kennis te vergaren, initiatieven te ontplooien en mogelijk zelfs mee beslissen.

Overigens alleen het creëren van een platform is geen reden tot succes. Als we ophalen en er niets mee gaan of willen doen lukt het ook met een platform niet.

Het effect kan wel zijn dat we naast de betrokkenheid ook kennis ophalen die nu nog verborgen is. En kan leiden tot besparen van inhuur kosten.


Vandaar dat wij vandaag een motie vreemd voorleggen die mee ingediend wordt door Samen voor Valkenswaard.Motie Vreemd InwonersparticipatieDe raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op donderdag 28 januari 2021,


Overwegende dat:

· Inwonerparticipatie in de gemeente Valkenswaard nog in de kinderschoenen staat;

· Dat de afgelopen jaren diverse adviesraden hun inspanningen gestaakt hebben

· Dat inwoners in de meest brede zin betrokken kunnen en dienen te worden bij alle zaken die spelen in de gemeente Valkenswaard dan wel invloed hebben op de gang van zaken in Valkenswaard

· Dat het in het belang van Valkenswaard in zijn algemeenheid is wanneer veel inwoners hun bijdrage leveren en kunnen leveren

· Dat de betrokkenheid van inwoners met eigen wijk/gemeente vergroot als men betrokken is geweest bij de totstandkoming van een initiatief.

· Dat er in Valkenswaard heel veel kennis aanwezig is die bij kan dragen aan een gemeente waarin het prettig leven is.

· Dat het benutten van de aanwezige kennis en inbreng zelfs kan leiden tot vermindering van “inhuurkosten” lagere exploitatiekosten voor de gemeente Valkenswaard

· Dat een onafhankelijk platform een goed middel is om de inwonersparticipatie verder vorm te geven.

· Actief inzetten van de afdeling communicatie essentieel is om inwoners te enthousiasmeren.

· Dat er voorbeelden zijn die gebruik maken van een dergelijk platform die daarvoor ingezet zouden kunnen worden

· Dat de onafhankelijkheid primaire eis is voor de inzet van een of het platform

· Ee


n paar voorbeelden hiervan zijn; Toponderzoek, gemeentepeiler en citizenlab


verzoekt het college:


Om nader onderzoek te doen naar een platform dat bijdraagt aan een meer actieve en bredere participatie van inwoners. Waarbij de primaire eis is dat het platform onafhankelijk is van de gemeente, politieke partijen en politieke partijen in de gemeente.


Voor 1 augustus een voorstel te doen aan de gemeenteraad waarin de mogelijke platformen. Met voor- en nadelen in kaart gebracht zijn inclusief een kostenplaatje.


Valkenswaard Lokaal Samen voor Valkenswaard

Peter van Steensel Ton van Hees45 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven