• Valkenswaard Lokaal

Marie Therese Maas over deelname Werk innovatieprijs

Bijgewerkt op: 8 jul. 2020

Valkenswaard Lokaal dient amendement in voor deelname aan Werk innovatieprijs

Om kwetsbare werknemers op de arbeidsmarkt hun werkgelegenheid te kunnen laten behouden of te bevorderen, sprak de gemeenteraad van Valkenswaard vorige week over dit onderwerp. Er kunnen flinke sommen geld verdiend worden door deel te nemen aan het project Werkinnovatie Prijs.

“Wat kunnen we met elkaar bereiken? Buiten de kaders denken, daar krijg ik energie van. Mijn doel is dat mensen met beperking en mensen met kwetsbare posities zich gehoord en gezien voelen in Valkenswaard. Elk mens is immers gelijkwaardig”, zo legt raadslid Marie-Thérèse Maas uit. En daarvoor heeft ze zich vastgebeten in een plan van Start Foundation, die samen met Cedris de Werkinnovatie Prijs lanceert. Als lid van de politieke partij Valkenswaard Lokaal weet ze de collega’s op haar hand te krijgen om het amendement te ondersteunen. Daardoor is het ook aanvaard.

“Als Ergon bereid is om een idee uit te werken voor nieuwe betaalde banen en vervolgens in de buurt partnerbedrijven zoekt, liggen er misschien mooie kansen”, weet ze uit studie naar de inhoud van het project. “Laat mensen meedenken, innovatief zijn, met ideeën komen”, zegt ze enthousiast. De tien meest-belovende voorstellen ontvangen elk 10.000 euro om het businessplan uit te werken. De drie beste plannen ontvangen ieder maximaal 1 miljoen euro om het businessplan uit te voeren. Het is niet per sé noodzakelijk, maar het zou mooi zijn indien Valkenswaardse bedrijven zouden kunnen deelnemen zodat nieuwe banen gecreëerd kunnen worden en de subsidiepot kan worden aangesproken. “Er blijft anders veel geld op de plank liggen”, verzekert raadslid Marie-Therese Maas.


Bijvoorbeeld rond eenzaamheid Projectmanager Start Foundation Hakse geeft een voorbeeld van wat zou kunnen. “Het gaat dus om het scheppen van nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meestal kost dat te veel geld, want je moet dan een uitkering vervangen door loon. Daarom zoeken we verbinding met maatschappelijke problemen, waardoor andere partijen geïnteresseerd zouden kunnen zijn om mee te financieren”, aldus Hakse en vertelt bijvoorbeeld over een gemeente die verklaart dat ze eenzaamheid onder ouderen verder wil bestrijden. “Waarom niet een functie gecreëerd voor een persoon die we maar even ‘koffiedrinker’ noemen, die vier keer per dag ergens op de koffie gaat bij iemand van 70-plus. Uit die gesprekken kan de gemeente een indicatie krijgen hoe eenzaam iemand is”, legt hij uit. Marie-Thérèse Maas wil het simpel houden. “Als we een auto kopen, en die vol laden met tuingereedschap, kunnen we dan zo iemand niet inzetten om tuintjes te onderhouden waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen?”Innovatieve prijs Op die manier kan die ‘koffiedrinker’ of tuinman dus een baan voor onbepaalde tijd krijgen, waardoor een verzekeraar of een zorginstelling eerder kan schakelen voor die eenzame dan voorheen. “Dat zou in geld uitgedrukt kunnen worden en een deel van dat geld zou de verzekeraar of de instelling vervolgens kunnen investeren in het project”, verklaart Hakse. Zo’n idee zou dus in aanmerking kunnen komen voor de innovatieve prijs. De werkbedrijven zoals Ergon lenen zich uitermate om dergelijke initiatieven op te zetten.

Het totaal nieuwe concept wordt weliswaar uitgezet in heel Nederland, Valkenswaard Lokaal heeft met succes een amendement ingediend om het college van B&W te stimuleren hierover in contact te treden met Ergon.

www.werkinnovatieprijs.nl


AMENDEMENT

De gemeenteraad van Valkenswaard in vergadering bijeen op donderdag 11 juni 2020,behandelend “begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap regio Eindhoven.

overwegende dat ;

· het behoud- en bevorderen van werkgelegenheid voor kwetsbare werknemers op de arbeidmarkt een adequate aanpak vereist.

·

· het van belang is dat in de gemeente Valkenswaard de arbeidsmarkt toegankelijk blijft voor iedereen en in het bijzonder de kwetsbare werknemers

· “Start Foundation” in samenwerking met Cedris de “Werk Innovatieprijs” lanceert

· hiermee de sociale werkbedrijven en sociaal ondernemers die lid zijn van Cedris worden uitgedaagd met ideeën te komen voor nieuwe betaalde banen voor mensen die nu vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt.

· in januari 2021 door een onafhankelijke jury drie winnaars gekozen worden, die elk tot één miljoen euro ontvangen om hun plan uit te voeren.

· de tien meest belovende voorstellen ontvangen 10.000 euro om de volledige businessplannen uit te werken.

· de drie beste plannen ontvangen elk maximaal 1 miljoen euro om het ontwikkelde businessplan uit te voeren

· het plan moet bestaan uit een businessmodel voor banen die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken die in de reguliere economie nu niet te bekostigen zijn en die geen bestaande banen verdringen.

· Ergon de reguliere werkgevers in hun omgeving goed kennen.

· Extra stimulering middels innovatiekapitaal juist nu goed gebruikt kan worden.

· Alles geprobeerd moet worden om ervoor te zorgen dat kwetsbare werknemers niet nog verder verwijderd worden van de arbeidsmarkt.

Verzoekt het college;

in de zienswijze op te nemen dat: de “Werk Innovatie Prijs” onder de aandacht wordt gebracht van Ergon en hen uit te dagen om - in samenwerking met bedrijven uit Valkenswaard e.o, - met innovatieve voorstellen te komen en deze in te dienen voor 1 september 2020 bij genoemde Start Foundation

Voor de Werkinnovatie Prijs is een website in het leven geroepen, www.werkinnovatieprijs.nl, waar alle voorwaarden te vinden zijn. Projectideeën kunnen tot 1 september worden ingediend.

Fractie Valkenswaard Lokaal

Marie-Therese Maas-Jacobs170 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven