• Valkenswaard Lokaal

"Groter dan ik ben" door Ruud van Dijk


Voorzitter, maar met name de mensen thuis,


Op 6 februari 2018 heeft de burgemeester de onderzoekscommissie, waarover bij de samenstelling niemand twijfels heeft geuit, de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mij, als raadslid. Daarbij staan de items belangenverstrengeling en integriteitsschending centraal.

De commissie heeft de afgelopen 2,5 maand uitvoerig, zorgvuldig en indringend onderzoek gedaan naar mij als persoon. De commissie is teruggegaan tot 1986.

Beste mensen, mijn doopceel is door de commissie volledig gelicht. Ik heb daarbij dan ook volledig openheid van zaken gegeven. Volledig. Daarbij kun je bijna alles over mij in openbare registers of verslagen opzoeken.

Met dit rapport zijn er geen geheimen meer over de persoon Ruud van Dijk. Geloof me.

74 pagina’s waarin het overgrote deel over mij gaat. Alles maar dan ook alles is aan bod gekomen.

De commissie is duidelijk in haar conclusies:

Ik citeer een aantal passages uit het persbericht van de commissie d.d. 17 april 2018.

  • Er zijn in het optreden van gemeenteraadslid Ruud van Dijk door de onderzoekscommissie geen feiten geconstateerd waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er sprake is van daadwerkelijke belangenverstrengeling.

  • De commissie komt op basis van de onderzochte dossiers en de gevoerde gesprekken tot de constatering dat er ten aanzien van de heer van Dijk geen sprake is van harde feiten waarbij hem zwaar aan te rekenen integriteitsschendingen aan de orde zijn.

  • De heer van Dijk hanteert als raadslid geen andere bestuurscultuur dan die welke gangbaar is in Valkenswaard. H

  • arde feiten of aanwijzingen dat de heer Van Dijk in zijn woordvoering een eigen persoonlijk belang nastreefde heeft de commissie niet. Zo heeft hij niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming over het project Dommelkwartier.

  • Het Eindhovens Dagblad plaatst vele kanttekeningen bij de persoon Van Dijk en zijn functioneren als raadslid. De commissie concludeert – op basis van onderzochte dossiers en de gevoerde gesprekken – dat er geen sprake is van harde feiten waarbij integriteitsschending en/of belangenverstrengeling aan de orde is.

Einde citaat.


De commissie komt ook met een aantal adviezen ten aanzien van raadsleden, dus waar je bij besluitvorming of woordvoering, zorgvuldig in moet zijn en aanbevelingen ten aanzien van het wijzigen van protocol en stelt tevens voor een integriteitscommissie in te stellen.


Voorzitter, vanaf 20 januari 2018 is het leven voor mijn vrouw, familie, vele vrienden die mij onvoorwaardelijk hebben gesteund, mijn partij en natuurlijk voor mijzelf absoluut niet leuk.

De artikelenreeks hield maar niet op. De onjuistheden stapelden zich op en de karaktermoord was een feit.


Ik begrijp echt wel dat dit alles te maken heeft met de toen aanstaande verkiezingen, maar dit is uit de hand gelopen. Dit gaat te ver. Er zijn teveel leugens over mij in de krant verschenen.

Dit moet stoppen, zeker als ik vandaag de krant weer lees en zie dat nu zelfs de commissie en haar werkzaamheden in twijfel wordt getrokken.


Daarom wil ik de volgende oproep aan het Eindhovens Dagblad doen:

Stop ermee, laat mij en mijn omgeving met rust, er is niets en dat is nu overduidelijk uit het diepgaande onderzoek gebleken. Accepteer dat en ga schrijven over echt belangrijke zaken in deze wereld. Ik hoop echt dat u gehoor geeft aan mijn verzoek.


Voorzitter, zoals ik al zei: de laatste maanden waren niet prettig, zeker niet in een dorp waar iedereen elkaar kent. Het zomaar ongefundeerd iemand compleet de grond inschrijven heeft een enorme impact.

Ik wil dan ook de nu zittende raadsleden vragen enorm zorgvuldig om te gaan met uitlatingen over anderen. Ook als er emoties bijkomen moet je nog blijven nadenken wat je zegt en doet. Je bent raadslid en je vertegenwoordigt niet alleen je achterban maar ook de gemeente Valkenswaard. Weet wat je verantwoordelijkheden zijn. Vroeger kon je op feestjes of waar dan ook van alles roepen, die tijd is voorbij. U bent raadslid, ben daarvan bewust. Laten we de politieke spelletjes vergeten en ons focussen op waartoe de kiezers op ons gestemd hebben: het belang van Valkenswaard.


Voorzitter, ik hoop en vertrouw erop dat ik een dikke vette punt kan zetten. Ik ga wederom keihard aan de slag voor de Valkenswaardse gemeenschap met als doel het behartigen van de belangen van de gemeente en het er zijn voor onze inwoners. Dat heb ik altijd gedaan en dat zal ik altijd blijven doen.


Bedankt.

781 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven