• Valkenswaard Lokaal

"Groter dan ik ben"


Voorzitter raadsleden aanwezigen alhier en thuis.

Er is me gisteravond gevraagd om vooral niet te kritisch te zijn op het Eindhovens Dagblad want…

U vult het zelf maar in.

Dat wat ooit een kwaliteitskrant, wat is afgezakt naar een zeer bedenkelijk niveau. Ik respecteer iedere journalist die zijn of haar werk goed doet, signalen opvangt, zaken onderzoekt en veronderstelde feiten verifieert en niet alleen afgaat op informatie van een persoon, dan wel personen. Vooral de ogenschijnlijke feiten toetst alvorens tot publicatie overgaat. In dit geval zijn zeer eenvoudig controleerbare feiten niet gecontroleerd. Beste journalist, U bent nota bene zelf aanwezig geweest bij raadsvergaderingen en had op grond daarvan al beter kunnen en moeten weten. Niettemin publiceert u onjuistheden. Dat mag je verwachten van een roddelblad en niet van een “kwaliteitskrant”.

Onder valse voorwendselen contact zoeken met mensen voor informatie blijkt niet meer het alleenrecht te zijn van de roddelbladen/programma’s.


U informeert en beïnvloedt een hele schare mensen met verkeerde informatie.

Volledig onterecht. Dat is kwalijk, zeer kwalijk zelfs. Zeer onzorgvuldig!


U beschadigt mensen.

U beschadigt de partij Valkenswaard Lokaal.

U zet de Valkenswaardse politiek in een volledig verkeerd daglicht.

U beschadigt hiermee niet alleen het imago van de Valkenswaardse politiek, maar ook het imago van Valkenswaard. En dat gaat verder dan alleen Valkenswaard.


Het lerend vermogen blijkt ook NIET aanwezig te zijn. Ondanks de duidelijke conclusies die de onderzoekscommissie in het rapport naar voren brengt gaat u gewoon verder op een suggestieve manier in het artikel van woensdag 18 april jongstleden.


U zult mij niet meer als abonnee noteren van uw krant.


Het rapport.

Afgelopen dinsdag werd het rapport “Groter dan ik ben” van de onderzoekscommissie overhandigd en kort toegelicht. De conclusie en aanbevelingen spreken voor zich.

Lezende in het rapport komen we bij een aantal verbazingwekkende passages.


Op pagina 24 lezen we:

De commissie heeft het vermoeden dat een uren durend gesprek dat na die maandagavond in november werd gehouden, het ED voldoende informatie heeft gegeven om verder te zoeken in het dossier van de markante figuur van Van Dijk.”


Dat betekent dat een insider de nodige informatie verstrekt, die bewust gegeven is met als doel…? Informatie die NIET geverifieerd wordt. Mogelijk vanuit de emotie gehandeld maar dan nog…


Pag 16

“Opvallend is dat in dit verband relatief vaak gewezen wordt naar de partij Valkenswaard Lokaal wier ‘morele kompas’ bijstelling zou behoeven.”


En op pag 25.

“Maar velen zeggen dat de zogenaamde ‘oude bestuurscultuur’ deels nog aanwezig is bij VL en ook bij de heer van Dijk als onderdeel van VL.”

Dat zijn opmerkingen van de gesprekspartners van de onderzoekscommissie.


Voorzitter, zeer bijzonder.

Ik neem u allen een aantal jaren mee terug. De verkiezingen van 2010. Drie lokale partijen gaan samen en nemen deel aan de verkiezingen. Dommels Belang, Puur en Valkenswaardse Belangen komen als grootste uit de verkiezingen en worden met argusogen aangekeken.

Later werd duidelijk waarom…

Nadat de eerste gesprekken met partijen gevoerd waren, werd dat al snel duidelijk. Veel weerstand om tot een coalitie te komen. Het stokje werd terug gegeven aan de partijen met de meeste zetelwinst. Die het al snel verder doorgaf aan het CDA om een coalitie te gaan vormen. Dat leidde tot een oppositierol voor Valkenswaard Lokaal.


Valkenswaard Lokaal nam (waarschijnlijk tot verrassing van de verschillende partijen), op een constructieve manier deel aan het besturen van Valkenswaard. Niet vanuit een “traditionele oppositierol”. In die periode vond wel eens een verspreking plaats in de raad . Valkenswaard Lokaal werd Valkenswaardse Belangen genoemd.

In 2012 heb ik hier als fractievoorzitter uitgebreider gereageerd en de raadsleden voorgehouden dat Valkenswaard Lokaal een andere partij is dan de drie partijen afzonderlijk waren. Als politiek leider heb ik gewaakt over de wijze van politiek bedrijven. Op een respectvolle correcte, integere handelswijze in en buiten de raad. En dat werd beaamd in de betreffende raadsvergadering.

Dat werd gewaardeerd, ook gewaardeerd door de zittende partijen en vooral de inwoners van Valkenswaard. Reeds voor de verkiezingen werd ik gebeld door een fractievoorzitter.

Als jullie maar 4 zetels halen dan gaan we een coalitie vormen.” Dat bleek bij de verkiezingen van 2014. Valkenswaard Lokaal behaalde meer stemmen dan in 2010 en een gelijk aantal zetels. De rest is historie.


Het is dan ook zeer teleurstellend bovenstaande passages te moeten lezen. Huichelachtig of Hypocriet..?? Of sigarenmakerspolitiek uit de “oude bestuurscultuur”. Een oude les kwam bij me terug: “Let niet op hetgeen een politicus zegt mar vooral op wat ie doet!”

Vertel het vooral in de wandelgangen, maar niet direct.


Voorzitter,

Een paar politici hebben me eens voorgehouden dat ik “te netjes ben“ voor de politiek of in goed Nederlands niet dirty genoeg. Hoewel het bedoeld werd als kritiek heb ik het gezien als compliment. Terugkijkend naar de afgelopen maanden lijkt het erop dat dit helaas nog niet voor alle politici geldt. Gelukkig ben ik niet van het rancuneuze type, maar wel kritisch en leer ik nog iedere dag mensen kennen.


Het rapport gelezen hebbende wil ik nog een opmerking maken aan de langer zittende raadsleden. Kijk eens wat vaker in de spiegel. En dan bedoel ik niet die van de kapper. En aan de nieuwe raadsleden ga in gesprek met elkaar in plaats van over elkaar. De bede die voor elke raadsvergadering voorgelezen wordt geldt wat mij betreft niet alleen voor de raadsvergadering, maar ook daarbuiten.


Ter afronding.

Voorzitter, wat Valkenswaard Lokaal betreft gaat u rap aan de slag met de aanbevelingen die door de onderzoekscommissie gedaan zijn en zien we de voorstellen graag tegemoet. U kunt op onze medewerking rekenen.

433 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven