• Explose Reclame

Een politieke toekomst voor ...... Lokaal en VitaalEen politieke toekomst voor Valkenswaard Lokaal en Vitaal Valkenswaard.


Besturen en leden van Valkenswaard Lokaal en Vitaal Valkenswaard hebben hun instemming gegeven om samen te gaan. Dat zal verder vorm gegeven worden door de verkiezing in maart 2022 in te gaan met 1 kieslijst. De verdere en meer formele vormgeving naar 1 partij zal de komende maanden vorm krijgen.Voorzetting van ingezette samenwerking


Valkenswaard Lokaal en Vitaal Valkenswaard wisten het afgelopen jaar elkaar al veel vaker te vinden. In eerste instantie in de raad waar over belangrijke punten voor de inwoners van Valkenswaard eenzelfde standpunt bleek. Later ook in de voorbereidingen voorafgaande aan de raadsvergaderingen. Dat wordt nu verder geïntensiveerd door de fracties en op bestuurlijk niveau.Verbinding en samenwerking boven versnippering


In tegentelling tot de tendens van verdere versnippering hetgeen we in de landelijke en ook lokale politiek zien kiezen beide parttijen voor verbinding en samenwerking en juist tot samengaan. Beide besturen en partijen zijn ervan overtuigd dat dit ten goede gaat komen van de inwoners van de gemeente Valkenswaard.Kieslijst en programma


De komende maanden gezamenlijk gewerkt worden aan het gezamenlijke verkiezingsprogramma en de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De hoofdlijnen in het verkiezingsprogramma staan vast.


1. Meer zeggenschap bij de inwoners van Valkenswaard


2. Minder regelgeving


3. De mens, menselijke maat centraal


4. Versnelling in het realiseren van woningen in de gemeente Valkenswaard


5. De hulpvraag centraal voor cliënten jeugdzorg en WMO.


6. Degelijk financieel beleid.Voor vragen en of andere toelichting kunt u contact opnemen met:


Peter van Steensel


petervsteensel@gmail.com


06 402989429